Ученый совет
Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин

Компьютердик технологиялар жана жасалма интеллект институтунун

Окумуштуулар кеңешинин курамы

       

 1. Рыспаев Амантур Орозалиевич – КТжЖИИ директору, Окумуштуулар кеңешинин төрагасы ф.м.-и.к., доцентти;
 2. Джунушалиева Бурул Алмазбековна - директордун окуу иштери боюнча орун басары;
 3. Кыдырмаева Салия Согушбековна — директордун тарбия иштери боюнча орун басары;
 4. Сыдыкова Махабат Бейшенбековна - директордун илим, билим берүү программасы жана санариптештирүү боюнча орун басары, п.и.к., доцентти;
 5. Нуржанова Сабира Акматбековна - «Бизнес информатика» билим берүү программасынын жетекчиси, п.и.к., доцентти;
 6. Жумабекова Нурия Жумабековна – «Бизнес-информатика» билим берүү программасынын э.и.к., доценти;
 7. Мураталиева Венера Төлөгөновна – «Программалык камсыздоо инженериясы» билим берүү программасынын жетекчиси ф.м.-и.к., доцентти;
 8. Баячорова Батыйгуль Жуиадыловна - «Программалык камсыздоо инженериясы» билим берүү программасынын ф.м.-и.д. профессору;
 9. Касымова Тумар Джапашевна – «Маалымат технологиялары» билим берүү программасынын жетекчиси ф.м.-и.к., доцентти;
 10. Нам Инна Эроновна — «Маалыматтык системалар жана технологиялар» билим берүү программасынын жетекчиси ф.м.-и.к., доцентти;
 11. Какишов Жылдызбек Каныбекович – «Маалымат коопуздугу» билим берүү программасынын ф.м.-и.к.,  доцентти;
 12. Сейитбеков Аманбай – «Маалыматтык системалар жана технологиялар» билим берүү программасынын ф.м.-и.к., доцентти;
 13. Бугубаева Жумгалбубу Тукеновна — «Информатика жана эсептөө техникасы» билим берүү программасынын жетекчиси ф.м.-и.к., доцентти;
 14. Эсенаманова Гулжан Кубановна – КТжЖИИ профкомдун орун басары,  ф.-м. и.к. доцентти;
 15. Орозалиев Туратбек — «Маалымат коопуздугу» билим берүү программасынын жетекчиси, э.и.к., доценти;
 16. Кыпчакбаева Мубарак Бактыбековна – КТжЖИИ студенттик өкмөтүнүн төрайымы, 3-курстун студенти;
 17. Мусуралиева Диана Эркебековна - илимий катчы, "Маалыматтык системалар жана технологиялар»  билим берүү программасын ага окутуучу.